Sobíškovy zájmové kroužky

Úterý:

16:00 – 16:45
Výuka hry na zobcovou flétnu
pro děti od 5 – 6 let. Společně s dětmi se může učit i jeden rodič. Kapacita 5 dětí.
Průvodce: Mgr. Pavla Rudzká.

17:00 – 17:45
Výuka hry na zobcovou flétnu
pro děti 7 – 10 let. Kapacita 8 dětí.
Průvodce: Mgr. Pavla Rudzká

  • Cena:     400 Kč / měsíčně

Čtvrtek:

16:00 – 16:45
Malí Sobíšci
– pro děti od 1 – 3 let, společně s jedním rodičem. Rozvíjíme sluchové, zrakové a motorické vnímání v podobě hudebního-říkadlového-pohybového setkávání. Kapacita 8 dětí.
Průvodce: Pája

17:00 – 18:00
Sobíškohrátky
– pro děti od 4 do 12 let. Dílničky, Ekohrátky Muzikohrátky, Deskohrátky, Hýbánky, Bádání, Exkurze. Setkávání ladíme k tradicím, zvykům a ročním cyklům. Děti vedeme ke vzájemné spolupráci, socializaci, rozvoji komunikativních dovedností a podporujeme vazby v komunitě. Kapacita 15 dětí.
Průvodce: Pája, Peťka, Moňa, Dáša, Honza

  • Cena:     200 Kč / měsíčně
  • Klubová cena:     150 Kč / měsíčně

Kde nás najdete?

Scházíme se v Domě farní rodiny u kostela v Soběšovicích.

Naši partneři