Příměstské tábory 2022

Letošní tábory jsme rozdělili do 3 témat.

1. turnus - 11. - 15. července - Malí vědci
Budeme zkoumat, bádat, dělat různorodé pokusy,. Zjišťovat jak fungují fyzické i chemické zákonitosti.

2. turnus - 25. - 29. července - Pirátská plavba
Nahlédneme pod pokličku života pirátů. Budeme veslovat, navigovat, bojovat o přežití. Vydáme se na divokou plavbu.

3. turnus - 1. - 5. srpna - Po stopách Indiana Jones
Zažijeme dobrodružství na cestách po starožitných pokladech, poznáme několík zemí světa a seznámíme se s historickými postavami.

Přidaný turnus - 18. - 22. července - Zálesáci
Naučíme se, jak přežít za každého počasí v lese, bez moderních vymožeností dnešní doby, spoléhat se na své vlastní smysly a naslouchat přírodě.

Všechny tři turnusy jsou pořádány pod záštitou Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady v rámci projektu „Příměstské tábory v mikroregionu“ (reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015540), který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Tyto turnusy jsou určeny výhradně pro děti, jejichž oba rodiče (nebo jeden rodič v případě, že má dítě pouze ve své péči) jsou zaměstnaní, nebo vedeni na Úřadu práce, studují či se účastní rekvalifikace, nebo jsou OSVČ. Přijímány budou přednostně děti s trvalým pobytem v obcích na území Mikroregionu Žeramické a Těrlické přehrady, které navštěvují první stupeň základní školy. V případě nenaplnění kapacity budou přijaty i děti od tří let věku, nebo s pobytem mimo mikroregion. Kapacita každého turnusu je max 20 dětí.

Cena za 1 turnus / 1 dítě je 1150 Kč

Denní provoz: 7:00 - 16:00

V případě dotazů volejte na tel +420 733 280 080 nebo pište na email info@klubsobisek.cz

Registrace

Vyplněním přihlašovacího formuláře projevujete zájem o účast svého dítěte/svých dětí na táborech v termínech, které vyberete. Do 14 dnů Vám pošleme potvrzovací email s dalšími informacemi. Registrační formulář vyplňujte ZDE.

V případě, že chcete přihlásit více dětí, je nutné vyplnit registrační formulář pro každé dítě zvlášť!