Příměstské tábory 2021

Letos nahlédneme pod pokličku obyvatelům a osadníkům Divokého západu. Vyzkoušíme si, jak žili indiáni, kovbojové, zlatokopové, hledači pokladů a jiní dobrodruzi.

Na děti čeká rýžování zlata, výroba čelenek, stavění totemu, amulet štěstí, výroba luku, střelba na terč, lov divé zvěře, příprava tradičních pokrmů, souboje, tance, šamanské léčitelství a mnoho dalšího.

Denní režim:
Příchod dětí mezi 5:30 - 9:00 a odchod nejpozději v 16:00 u Domu farní rodiny (pokud není předem určeno jinak). S sebou do batůžku dopolední svačinu a láhev s pitím. Oběd a odpolední svačina budou zajištěny. Obědy budeme odebírat z restaurace Zetko (Žermanice) nebo budeme vařit v kotlíku na ohni. Dny budeme trávit převážně venku v přírodě, za nepříznivého počasí ve vnitřních prostorech. Program táborů bude přizpůsoben aktuálnímu počasí a složení dětí.

Tři turnusy jsou pořádány pod záštitou Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady v rámci projektu „Příměstské tábory v mikroregionu“ (reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015540), který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Tyto turnusy jsou určeny výhradně pro děti, jejichž oba rodiče (nebo jeden rodič v případě, že má dítě pouze ve své péči) jsou zaměstnaní, nebo vedeni na Úřadu práce, studují či se účastní rekvalifikace, nebo jsou OSVČ. Přijímány budou přednostně děti s trvalým pobytem v Soběšovicích, které navštěvují první stupeň základní školy. V případě nenaplnění kapacity budou přijaty i děti od tří let věku, nebo s pobytem mimo naši obec. Kapacita každého turnusu je max 20 dětí.

Ostatní tábory jsou nedotované a určené pro děti od 3 do 12 let. Kapacita každého turnusu je max 12 dětí.

Cena táborů (za jeden turnus, jedno dítě):

1. turnus 1. - 9. 7. 1900 Kč
2. turnus 12. - 16. 7. 850 Kč (dotovaný)
3. turnus 19. - 23. 7. 1900 Kč
4. turnus 26. - 30. 7. 850 Kč (dotovaný)
5. turnus 2. - 6. 8. 850 Kč (dotovaný)
6. turnus 9. - 13. 8. 1900 Kč
7. turnus 16. - 20. 8. 1900 Kč
8. turnus 23. - 27. 8. 1900 Kč

Bonusy a slevy u nedotovaných turnusů:
Sourozenci: Za druhého a každého dalšího sourozence 20 % sleva. Při přihlašování více sourozenců, jeden platí plnou cenu, ostatní mají 20% slevu.

Od tří turnusů výše 20 % sleva na celou platbu.

Slevy se vztahují pouze na nedotované turnusy! U dotovaných bude počítána vždy plná cena.

Storno poplatky u nedotovaných turnusů:

30 dní před zahájením turnusu Vrátíme 100 % ze zaplacené částky
29 až 14 dní před zahájením turnusu Vrátíme 50 % ze zaplacené částky
13 až 7 dní před zahájením turnusu Vrátíme 450,- za každé dítě
6 a méně dnů před zahájením turnusu, ze zdravotních důvodů V rámci možností nabídneme jiný turnus, jinak zaplacená částka propadá.

V případě dotazů volejte na tel +420 733 280 080 nebo pište na email info@klubsobisek.cz

Registrace

Vyplněním přihlašovacího formuláře projevujete zájem o účast svého dítěte/svých dětí na táborech v termínech, které vyberete. Do 5 pracovních dnů Vám pošleme potvrzovací email s dalšími informacemi. Registrační formulář vyplňujte ZDE.

V případě, že chcete přihlásit více dětí, je nutné vyplnit registrační formulář pro každé dítě zvlášť!