Doučování

Nabízíme podporu při vzdělávání žákům základních a středních škol, kteří jsou sociálně znevýhodněni, čímž se rozumí takový žák, který naplňuje aspoň jeden z těchto bodů:

a) žije v prostředí, kde není dlouhodobě dostatečně podporováno k přípravě na vzdělávání (například z důvodu nedostatečného materiálního zázemí, nevyhovujících bytových podmínek, časové náročnosti dopravy do školy, nezájmu ze strany zákonných zástupců, konfliktů v rodině),

b) žije v prostředí sociálně vyloučených lokalit nebo lokalit sociálním vyloučením ohrožených,

c) je znevýhodněn z důvodu příslušnosti k etnické nebo národnostní skupině či specifickému sociálnímu prostředí, zejména je-li znevýhodnění spojeno s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, z důvodu používání odlišného jazyka nebo specifické formy vyučujícího jazyka v domácím prostředí žáka.

Doučování probíhá individuálně i skupinově v kterémkoliv předmětu, ať už v průběhu letních prázdnin (např. pro splnění opravných zkoušek) nebo od začátku školního roku, a to osobně i online. Formu a čas domluvíme podle individuálních potřeb žáka.

Kdo má zájem, ať píše na email info@klubsobisek.cz nebo volá na tel. č. +420 733 280 080 Dagmar Sláčalové.